[Vietsub] Law of the Jungle - Luật Rừng Tập 311

(in Antarctica Phần 1)

Lịch Phát Sóng: Thứ sáu - 13/04/2018 - Lịch Vietsub: Thứ tư - 18/04/2018 - Rating: 11.5%(Part1) - 15.0%(Part2)

QC
QC
Mẹo: NẾU KHÔNG XEM ĐƯỢC HOẶC BỊ LỖI CÁC BẠN HÃY THỬ CHỌN CÁC SERVER BÊN DƯỚI ĐÂY NHÉ!
Quảng Cáo Làm Phiền Tắt Tại Tắt Quảng Cáo Sau 15 Giây Báo lỗi Tắt
SERVER VIP:
SERVER VIP DỰ PHÒNG:
DỰ PHÒNG:
PLAYLIST:
SERVER KHÁC:
Danh sách tập phim
1 RAW - Namibia 2 RAW 3 RAW 4 RAW 5 RAW 6 RAW 7 RAW - Papua 8 RAW 9 RAW 10 RAW 11 RAW 12 RAW 13 - Vanuatu 14 15 16 17 18 19 20 23 RAW - Siberia 24 RAW 25 RAW 26 RAW 27 RAW 28 RAW 29 RAW - Madagascar 30 RAW 31 RAW 32 RAW 33 RAW 34 RAW 35 RAW 36 RAW 37 RAW 38 RAW 39 RAW 40 RAW 41 - Amazon 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 - New Zealand 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 - Hymalaya 62 63 64 65 66 67 68 69 70 - Caribbean 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 RAW - Savanna 82 RAW 83 RAW 84 RAW 85 RAW 86 RAW 87 RAW 88 RAW 89 RAW 90 - Micronesia 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 - Borneo - Đang Fix 101 - Đang FIX 102 103 104 105 106 107 108 - Brazil 109 110 111 112 - Vietsub 70% 113 114 115 116 117 - Indian Ocean 118 119 120 121 122 123 124 125 126 - Solomon 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 - Costa Rica 138 139 140 141 142 143 144 145 146 - Palau 147 148 149 150 151 152 153 154 - Việt Nam 155 156 157 158 159 160 161 162 163 - Yap 164 165 166 167 168 169 170 171 - Brunei 172 173 174 175 176 177 178 - Nicaragua 179 180 181 182 183 184 185 186 - Samoa 187 188 189 190 191 192 193 194 195 - Panama 196 197 198 199 200 201 202 203 - Tonga 204 205 206 207 208 209 210 211 212 - Papua New Guinea 213 214 215 216 217 218 219 220 - New Caledonia 221 222 223 224 225 226 227 228 229 - Mongolia 230 231 232 233 234 235 236 237 238 - Đông Ti Mo 239 240 241 242 243 244 245 246 247 - Kota Manado 248 249 250 251 252 253 254 255 256 - Sumatra 257 258 259 260 261 262 263 264 265 - New Zealand 266 267 268 269 270 271 272 273 274 - Komodo 275 276 277 278 279 280 281 282 283 - FIJI 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 - Cook Islands 294 295 296 297 298 299 300 301 302 - Patagonia 303 304 305 306 307 308 309 310 311 - Nam Cực 312 313 314 - Mexico 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 - Sabah 326 327 328 329 330 331 332 333 334 - Last Indian Ocean 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 - Mariana Islands 345 346 347 348 349 350 351 352 353 - Chatham Islands 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 - Thái Lan 364 365 366 367 368 369 370 371 372 - Myanmar 373 374 375 376 377

[Vietsub] Law of the Jungle - Luật Rừng Tập 311

(in Antarctica Phần 1)

Phụ đề Việt ngữ được thực hiện bởi GOD Subbing Team
Time: VIU - Trans: Linh Nguyễn, Thu Đoàn, Yulyn - Encode: HPV
Lịch chiếu bên Hàn Quốc: Thứ sáu hàng tuần
(9 sao, 78660 lượt đánh giá)

Danh sách khách mời & Series

Namibia
•    Tiêu đề: Kim Byung-man's Law of the Jungle
•    Chủ đề: Survival and Coexistence
•    Vị trí: Namibia, Africa
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Ricky Kim, Hwang Kwang-hee (ZE:A), Ryu Dam
•    EP: 1 – 6
Papua
•    Tiêu đề: Kim Byung-man's Law of the Jungle
•    Chủ đề: Jungle Road
•    Vị trí: Papua, Indonesia, Southeast Asia
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Ricky Kim, Hwang Kwang-hee (ZE:A), Noh Woo-jin, Kim Kwang-kyu, Tae-mi
•    EP: 7 – 11
Vanuatu
•    Tiêu đề: Good Sunday - Kim Byung-man's Law of the Jungle in Vanuatu
•    Chủ đề: Tribal Evolution
•    Vị trí: Vanuatu, Oceania
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ricky Kim, Hwang Kwang-hee (ZE:A), Choo Sung-hoon, Park Si-eun
•    EP: 13 – 22
Siberia
•    Tiêu đề: Good Sunday - Kim Byung-man's Law of the Jungle in Siberia
•    Chủ đề: Road to the End of the Earth
•    Vị trí: Siberia, Russia, North Asia
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ricky Kim, Hwang Kwang-hee (ZE:A), Lee Tae-gon
•    EP: 23 – 28
Madagascar
•    Tiêu đề: Good Sunday - Kim Byung-man's Law of the Jungle in Madagascar
•    Chủ đề: Exploring Lost Treasure
•    Vị trí: Madagascar, Africa
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ricky Kim, Ryu Dam, Park Jung-chul, Jeon Hye-bin, Jeong Jin-woon (2AM)
•    EP: 29 – 40
Amazon & Galapagos
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Amazon/Galapagos
•    Vị trí: Amazon rainforest & Galápagos Islands, Ecuador, South America
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Choo Sung-hoon, Park Jung-chul, Park Sol-mi, Mir (MBLAQ)
•    EP: 41 – 50
New Zealand
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in New Zealand
•    Chủ đề: Return to First Intentions
•    Vị trí: New Zealand, Oceania
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ricky Kim, Park Jung-chul, Jung Suk-won, Park Bo-young, Lee Pil-mo
•    EP: 51 – 60
Himalayas
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Himalayas
•    Vị trí: Himalayas, Nepal, South Asia
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Park Jung-chul, Ahn Jung-hwan, Oh Ji-eun, Jung Joon, Kim Hye-seong
•    EP: 61 – 70
Caribbean & Maya Jungle
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Caribbean/Maya Jungle
•    Chủ đề: Perseverance
•    Vị trí: Caribbean & Belize, Central America
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ryu Dam, Kim Sung-soo, Cho Yeo-jeong, Oh Jong-hyuk, Lee Sung-yeol (INFINITE)
•    EP: 71 – 80
Savanna
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Savanna
•    Chủ đề: Self-Reliance
•    Vị trí: Tanzania, East Africa
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ryu Dam, Lee Kyu-han, Kim Won-jun, Han Eun-jung, Jung Tae-woo
•    EP: 81 – 89
Micronesia
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Micronesia
•    Vị trí: Micronesia, Oceania
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Park Jung-chul, Oh Jong-hyuk, Im Won-hee, Ye Ji-won, Si-wan (ZE:A), Chanyeol (EXO)
•    EP: 90 – 99
Borneo
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Borneo: the Hunger Game
•    Chủ đề: Homo Ludens
•    Vị trí: Dinawan Island, Sabah Malaysia, Borneo, Southeast Asia
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Im Won-hee, Bong Tae-gyu, Hwang Hyun-hee, Lee Young-ah, Seo Ha-jun, Onew (Shinee), Dong-jun (ZE:A)[12]
•    Khách mời đặc biệt Tập 100: Hwang Kwang-hee (ZE:A), Choo Sung-hoon, Jeon Hye-bin, Oh Jong-hyuk

•    EP: 100 – 107
Brazil
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Brazil
•    Chủ đề: Blind Quest
•    Vị trí: Brazil, South America
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Oh Jong-hyuk, Ye Ji-won, Bong Tae-gyu, Lee Min-woo (Shinhwa), Bae Sung-jae, Onew (Shinee), Kangin (Super Junior), Hyuk (VIXX)
•    EP: 108 – 116
Indian Ocean
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Indian Ocean
•    Vị trí: Indian Ocean, Reunion Island
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Kim Seung-soo, Park Hwi-soon, Kang Ji-sub, Uee (After School), Niel (Teen Top), James (Royal Pirates)
•    EP: 117 – 125
Solomon Islands
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Solomon Islands
•    Chủ đề: Solomon's Decision
•    Vị trí: Solomon Islands, Oceania
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Park Jung-chul, Jung Doo-hong, Kim Gyu-ri, Kim Tae-woo, Lee Jae-yoon, Dana (The Grace), Kwon Oh-joong, Tao, Kikwang (Beast)
•    Khách mời đặc biệt: Yoon Do-hyun
•    EP: 126 – 136
Costa Rica
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Costa Rica
•    Chủ đề: Eco Survival
•    Vị trí: Costa Rica
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Park Jung-chul, Im Chang-jung, Jung Man-sik, Lee Tae-im, Lee Changmin, Seo Ji-seok, Jang Dong-woo (INFINITE)
•    EP: 137 – 145
Palau
•    Tiêu đề: Law of the Jungle with Friends
•    Vị trí: Palau
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Yoon Se-ah, Son Ho-jun, Baro, Sam Okyere, Sam Hammington, Yook Joong-wan (Rose Motel), Jo Dong-hyuk
•    EP: 146 – 153
Indochina (Việt Nam)
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Indochina
•    Chủ đề: Law of the Jungle Family Outing!
•    Vị trí: Indochina peninsula
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Son Ho-jun, Raymon Kim, Kim Jong-min, Lim Ji-yeon, Park Hyung-sik, Seo In-guk, Jang Su-won, Lee Sung-jae
•    EP: 154 – 162
Yap Islands
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Yap
•    Chủ đề: War of Stones
•    Vị trí: Yap Islands
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Park Han-byul, Kangnam, Ryu Seung-soo, Lee Jung-jin, Bae Soo-bin, Yoon Sang-hyun, Lee Yi-kyung, Eun Ji-won, Jeong Jinwoon, Dasom (Sistar)
•    EP: 163 – 170
Hidden Kingdom Special in Brunei
•    Tiêu đề: Law of the Jungle: Hidden Kingdom Special
•    Vị trí: Brunei
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Jeong Jun-ha, Shim Hyung-tak, Do Sang-woo, Jeong Jinwoon, Sam Hammington, Nam Gyu-ri, Jun Hyoseong (Secret), Lee Tae-gon, Ryu Dam, Seo Hyo-rim, HaHa, Park Chanyeol (EXO), Choi Mino (Freestyle)
•    EP: 171 – 174 First half of Hidden Kingdom Special
•    EP: 175 – 177 Second Half of Hidden Kingdom Special
Nicaragua
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Nicaragua
•    Chủ đề: Triathlon Survival
•    Vị trí: Nicaragua & Caribbean
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Hani (EXID), Jackson Wang (Got7), Bang Minah (Girl's Day), N (VIXX), Kim Tae-woo, Hyun Joo-yup, Dong Hyun Kim, Choi Woo-shik, Jo Han-sun, Go Joo-won, Kim Ki-bang, Lee Mi-do (ko), Kim Hee-jung, Yoo Seung-ok 
•    EP: 178 – 180 Triathlon Survival
•    EP: 181 – 184 Find Big 3
•    EP: 184 – 185 Send Me (Law of the Jungle 4th year anniversary special, recording in the Caribbean)
Samoa
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Samoa
•    Chủ đề: Find the Treasures
•    Vị trí: Samoa
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Lee Won-jong, Park Joon-Hyung, Jo Dong-hyuk, Sam Hammington, Kang Kyun-Sung, Hwang Chi-yeul, Lee Sang-yeob, Wang Ji-hye, Gong Hyun-joo, Jung Joon-Young, Yoon Doo-Joon (BEAST), Yong Jun-hyung (BEAST), Hae-ryung(BESTie)
•    EP: 186 – 194
Panama
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Panama
•    Chủ đề: Surviving in Unknown (1st Half), Searching for Gold (2nd Half)
•    Vị trí: Panama
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Hwanhee (Fly to the Sky), Lee Jang-woo, Son Eun-seo, Hong Jong-hyun, Oh Ji Ho, Hwang Woo-seul-hye, Park Yu-hwan, Ahn Se-ha, Bora (Sistar), Sungyeol (Infinite), Lee Jong-won
•    EP: 195 – 202
Tonga
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Tonga
•    Vị trí: Tonga
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Seo Kang-joon (5urprise), Kim Seol-hyun (AOA), Lee Sung-jong (Infinite), Hong Yoon-hwa, Jota (Madtown), Sandeul (B1A4), Jeon Hye-bin, Hwang Chan-sung (2PM), Lee Hoon, Go Se-won
•    EP: 203 – 211
Papua New Guinea
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Papua New Guinea
•    Chủ đề: The Women Special (1st Half), Movie-Like Jungle Survival
•    Vị trí: Papua New Guinea
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Kangnam (M.I.B), Oh Ha-young (Apink), Sojin (Girl's Day), Choi Song-hyun, Choi Yoon-young, Kim Ji-min, Jang Hee-jin, Leeteuk (Super Junior), Kangin (Super Junior), Shownu (Monsta X), Lee Tae-gon, Jang Hyun-sung
•    EP: 212 – 219
New Caledonia
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in New Caledonia
•    Vị trí: New Caledonia
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Kwon Yuri (SNSD), Eunwoo (ASTRO), Kim Young-kwang, Yoon Park, Jeongyeon (TWICE), Heo Kyung-hwan, Hong Seok-cheon, David Lee McInnis, Joon Park
•    EP: 220 – 228
Mongolia
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Mongolia
•    Vị trí: Mongolia
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Lee Chun-hee, Kim Min-kyo, Park Se-young, Ye Ji-won, Eric Nam, Changsub (BTOB), Seo In-guk, Lee Seon-bin (ko), Kangnam (M.I.B), Ryu Seung-soo, Julien Kang
•    EP: 229 - 237
East Timor
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in East Timor
•    Vị trí: Đông Ti Mo
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Lee Sang-min, Yoon Min-soo, Hwang Chi-yeul, Yang Yo-seob (BEAST), Kwon Nara (Hello Venus), Jung Joon-young, Kim Hwan (ko), Oh Chang-seok, Yoo In-young, Kwon Oh-joong, Lee Moon-sik
•    EP: 238 - 246

Kota Manado
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Kota Manado
•    Vị trí: Manado, Sulawesi, Indonesia
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Sol Bi, Kim Min-seok, Gong Myung (5urprise), Sungyeol (INFINITE), Jin (BTS),Cheng Xiao (Cosmic Girls), Yoon Da-hoon, Sleepy (Untouchable), Kangnam (M.I.B), Kyungri (Nine Muses), Kang Tae-oh (5urprise), Yoon Jung-soo, Kim Young-chul
•    EP: 247 - 255

Sumatra
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Sumatra
•    Vị trí: Sumatra, Indonesia
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Kangnam (M.I.B), Kim Se-jeong (I.O.I/Gugudan), Kwak Si-yang, BtoB (Sungjae, Peniel), Jo Bo-ah, Shin (Cross Gene), Lee Byung-kyu, KCM,Choi Jong-hoon (F.T. Island), Jo Se-ho, Ji Sang-ryeol
•    EP: 256 - 264

New Zealand
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in New Zealand 2
•    Vị trí: New Zealand, Oceania
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Shindong (Super Junior), Uee (After School), Park Chul-min, Sung Hoon, Mark (Got7), Lee Jae-yoon, Jung Eun-ji (Apink), Microdot, Lee Kyung-kyu, Kim Hwan,Lee Jae-yoon, Soyou
•    EP: 265 ~ 273
Komodo
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Komodo
•    Vị trí: Chưa rõ
•    Thành Viên: Yang Dong-geun, Lee Wan, Jo Jeong-sik, Kangnam, Hani (EXID), Mingyu (SEVENTEEN)
•    EP: 274 ~ 282

PHỤ ĐỀ VIỆT NGỮ THỰC HIỆN BỞI GOD SUBBING TEAM
Lịch vietsub: thứ 4 hàng tuần

Rating & Lịch Sub, Chủ đề & Khách mời
>
Rating
Lịch Vietsub
Lịch Phát Sóng

Tập phim

 
Thứ hai - 26/08/2019  
Thứ bảy - 24/08/2019  

Tập 378

6.0%(Part1) - 8.2%(Part2)  
Thứ hai - 19/08/2019  
Thứ bảy - 17/08/2019  

Tập 377

6.4%(Part1) - 8.0%(Part2)  
Thứ hai - 12/08/2019  
Thứ bảy - 10/08/2019  

Tập 376

5.1%(Part1) - 7.9%(Part2)  
Thứ hai - 05/08/2019  
Thứ bảy - 03/08/2019  

Tập 375

6.8%(Part1) - 10.6%(Part2)  
Thứ hai - 29/07/2019  
Thứ bảy - 27/07/2019  

Tập 374

6.8%(Part1) - 9.1%(Part2)  
Thứ hai - 22/07/2019  
Thứ bảy - 20/07/2019  

Tập 373

5.3%(Part1) - 8.1%(Part2)  
Thứ hai - 15/07/2019  
Thứ bảy - 13/07/2019  

Tập 372

5.9%(Part1) - 8.9%(Part2)  
Thứ hai - 08/07/2019  
Thứ bảy - 06/07/2019  

Tập 371

7.2%(Part1) - 10.1%(Part2)  
Thứ hai - 01/07/2019  
Thứ bảy - 29/06/2019  

Tập 370

6.4%(Part1) - 10.3%(Part2)  
Thứ hai - 24/06/2019  
Thứ bảy - 22/06/2019  

Tập 369

8.5%(Part1) - 12.0%(Part2)  
Thứ hai - 17/06/2019  
Thứ bảy - 15/06/2019  

Tập 368

5.5%(Part1) - 8.9%(Part2)  
Chủ nhật - 09/06/2019  
Thứ bảy - 08/06/2019  

Tập 367

6.5%(Part1) - 9.9%(Part2)  
Chủ nhật - 02/06/2019  
Thứ bảy - 01/06/2019  

Tập 366

6.5%(Part1) - 9.9%(Part2)  
Chủ nhật - 26/05/2019  
Thứ bảy - 25/05/2019  

Tập 365

7.8%(Part1) - 10.6%(Part2)  
Chủ nhật - 19/05/2019  
Thứ bảy - 18/05/2019  

Tập 364

6.3%(Part1) - 8.9%(Part2)  
Chủ nhật - 12/05/2019  
Thứ bảy - 11/05/2019  

Tập 363

5.4%(Part1) - 8.5%(Part2)  
Chủ nhật - 05/05/2019  
Thứ bảy - 04/05/2019  

Tập 362

5.7%(Part1) - 7.3%(Part2)  
Chủ nhật - 28/04/2019  
Thứ bảy - 27/04/2019  

Tập 361

7.0%(Part1) - 10.2%(Part2)  
Chủ nhật - 21/04/2019  
Thứ bảy - 20/04/2019  

Tập 360

7.7%(Part1) - 10.9%(Part2)  
Chủ nhật - 14/04/2019  
Thứ bảy - 13/04/2019  

Tập 359

7.3%(Part1) - 11.2%(Part2)  
Chủ nhật - 07/04/2019  
Thứ bảy -06/04/2019  

Tập 358

9.5%(Part1) - 12.3%(Part2)  
Chủ nhật - 31/03/2019  
Thứ bảy -30/03/2019  

Tập 357

9.2%(Part1) - 12.2%(Part2)  
Thứ hai - 25/03/2019  
Thứ bảy -23/03/2019  

Tập 356

8.2%(Part1) - 12.2%(Part2)  
Thứ hai - 18/03/2019  
Thứ bảy -16/03/2019  

Tập 355

8.4%(Part1) - 11.0%(Part2)  
Thứ hai - 11/03/2019  
Thứ bảy - 09/03/2019  

Tập 354

8.2%(Part1) - 12.7%(Part2)  
Thứ hai - 04/03/2019  
Thứ bảy - 02/03/2019  

Tập 353

8.3%(Part1) - 11.6%(Part2)  
Thứ hai - 25/02/2019  
Thứ bảy - 23/02/2019  

Tập 352

8.2%(Part1) - 9.9%(Part2)  
Thứ hai - 18/02/2019  
Thứ bảy - 16/02/2019  

Tập 351

10.4%(Part1) - 15.0%(Part2)  
Chủ nhật - 10/02/2019  
Thứ sáu - 08/02/2019  

Tập 350

10.3%(Part1) - 12.4%(Part2)  
Chủ nhật - 03/02/2019  
Thứ sáu - 01/02/2019  

Tập 349

6.1%(Part1) - 8.8%(Part2)  
Chủ nhật - 27/01/2019  
Thứ sáu - 25/01/2019  

Tập 348

10.3%(Part1) - 11.9%(Part2)  
Chủ nhật - 20/01/2019  
Thứ sáu - 18/01/2019  

Tập 347

9.4%(Part1) - 10.6%(Part2)  
Chủ nhật - 13/01/2019  
Thứ sáu - 11/01/2019  

Tập 346

9.7%(Part1)- 12.5%(Part2)  
Chủ nhật - 06/01/2019  
Thứ sáu - 04/01/2019  

Tập 345

10.6%(Part1) - 13.4%(Part2)  
Thứ tư - 26/12/2018  
Thứ sáu - 21/12/2018  

Tập 344

8.8%(Part1) - 11.0%(Part2)  
Thứ tư - 19/12/2018  
Thứ sáu - 14/12/2018  

Tập 343

9.8%(Part1) - 11.6%(Part2)  
Thứ tư - 12/12/2018  
Thứ sáu - 07/12/2018  

Tập 342

9.0%(Part1) - 11.9%(Part2)  
Thứ tư - 28/11/2018  
Thứ sáu - 30/11/2018  

Tập 341

8.9%(Part1) - 12.0%(Part2)  
Thứ tư - 21/11/2018  
Thứ sáu - 16/11/2018  

Tập 340

8.2%(Part1) - 8.7%(Part2)  
Thứ tư - 14/11/2018  
Thứ sáu - 09/11/2018  

Tập 339

9.5%(Part1) - 12.2%(Part2)  
Thứ tư - 31/10/2018  
Thứ sáu - 26/10/2018  

Tập 338

9.4%(Part1) - 12.8%(Part2)  
Thứ tư - 24/10/2018  
Thứ sáu - 19/10/2018  

Tập 337

9.5%(Part1) - 11.8%(Part2)  
Thứ tư - 17/10/2018  
Thứ sáu - 12/10/2018  

Tập 336

9.2%(Part1) - 12.8%(Part2)  
Thứ tư - 10/10/2018  
Thứ sáu - 05/10/2018  

Tập 335

8.8%(Part1) - 12.2%(Part2)  
Thứ tư - 03/10/2018  
Thứ sáu - 28/09/2018  

Tập 334

9.5%(Part1) - 12.1%(Part2)  
Thứ tư - 26/09/2018  
Thứ sáu - 21/09/2018  

Tập 333

11.0%(Part1) - 12.3%(Part2)  
Thứ tư - 19/09/2018  
Thứ sáu - 14/09/2018  

Tập 332

11.0%(Part1) - 13.3%(Part2)  
Thứ tư - 12/09/2018  
Thứ sáu - 07/09/2018  

Tập 331

9.7%(Part1) - 12.6%(Part2)  
Thứ tư - 05/09/2018  
Thứ sáu - 31/08/2018  

Tập 330

9.2%(Part1) - 10.3%(Part2)  
Thứ tư - 29/08/2018  
Thứ sáu - 24/08/2018  

Tập 329

6.8%(Part1) - 10.1%(Part2)  
Thứ tư - 22/08/2018  
Thứ sáu - 17/08/2018  

Tập 328

8.4%(Part1) - 11.4%(Part2)  
Thứ tư - 15/08/2018  
Thứ sáu - 10/08/2018  

Tập 327

7.7%(Part1) - 9.5%(Part2)  
Thứ tư - 08/08/2018  
Thứ sáu - 03/08/2018  

Tập 326

8.5%(Part1) - 10.9%(Part2)  
Thứ tư - 01/08/2018  
Thứ sáu - 27/07/2018  

Tập 325

8.7%(Part1) - 10.5%(Part2)  
Thứ tư - 25/07/2018  
Thứ sáu - 20/07/2018  

Tập 324

9.2%(Part1) - 12.0%(Part2)  
Thứ tư - 18/07/2018  
Thứ sáu - 13/07/2018  

Tập 323

7.0%(Part1) - 11.7%(Part2)  
Thứ tư - 11/07/2018  
Thứ sáu - 06/07/2018  

Tập 322

7.5%(Part1) - 10.9%(Part2)  
Thứ tư - 04/07/2018  
Thứ sáu - 29/06/2018  

Tập 321

7.5%(Part1) - 11.8%(Part2)  
Thứ tư - 27/06/2018  
Thứ sáu - 22/06/2018  

Tập 320

7.6%(Part1) - 10.8%(Part2)  
Thứ tư - 20/06/2018  
Thứ sáu - 15/06/2018  

Tập 319

9.4%(Part1) - 12.8%(Part2)  
Thứ tư - 13/06/2018  
Thứ sáu - 08/06/2018  

Tập 318

8.8%(Part1) - 12.8%(Part2)  
Thứ tư - 06/06/2016  
Thứ sáu - 01/06/2018  

Tập 317

9.2%(Part1) - 12.0%(Part2)  
Thứ tư - 30/05/2018  
Thứ sáu - 25/05/2018  

Tập 316

12.7%(Part1) - 13.4%(Part2)  
Thứ tư - 23/05/2018  
Thứ sáu - 18/05/2018  

Tập 315

9.9%(Part1) - 10.8%(Part2)  
Thứ tư - 16/05/2018  
Thứ sáu - 11/05/2018  

Tập 314

8.9%(Part1) - 10.8%(Part2)  
Thứ tư - 09/05/2018  
Thứ sáu - 04/05/2018  

Tập 313

10.5%(Part1) - 12.3%(Part 2)  
Thứ tư - 25/04/2018  
Thứ sáu - 20/04/2018  

Tập 312

11.5%(Part1) - 15.0%(Part2)  
Thứ tư - 18/04/2018  
Thứ sáu - 13/04/2018  

Tập 311

10.3%(Part1) - 12.7%(Part2)  
Thứ tư - 11/04/2018  
Thứ sáu - 06/04/2018  

Tập 310

10.0%(Part1) - 12.8%(Part2)  
Thứ tư - 04/04/2018  
Thứ sáu - 30/03/2018  

Tập 309

10.6%(Part1) - 12.7%(Part2)  
Thứ tư - 28/03/2018  
Thứ sáu - 23/03/2018  

Tập 308

9.7%(Part1) - 11.8%(Part2)  
Thứ tư - 21/03/2018  
Thứ sáu - 16/03/2018  

Tập 307

8.8%(Part1) - 11.4%(Part2)  
Thứ tư - 14/03/2018  
Thứ sáu - 09/03/2018  

Tập 306

8.7%(Part1) - 11.9%(Part2)  
Thứ tư - 07/03/2018  
Thứ sáu - 02/03/2018  

Tập 305

8.3%(Part1) - 13.6%(Part2)  
Thứ tư - 21/02/2018  
Thứ sáu - 16/02/2018  

Tập 304

10.9%(Part1) - 10.9%(Part2)  
Thứ tư - 14/02/2018  
Thứ sáu - 09/02/2018  

Tập 303

9.8%(Part1) - 13.0%(Part2)  
Thứ tư - 07/02/2018  
Thứ sáu - 02/02/2018  

Tập 302

9.5%(Part1) - 12.5%(Part2)  
Thứ tư - 31/01/2018  
Thứ sáu - 26/01/2018  

Tập 301

9.0%(Part1) - 11.6%(Part2)  
Thứ tư - 24/01/2018  
Thứ sáu - 19/01/2018  

Tập 300

10.1%(Part1) - 12.7%(Part2)  
Thứ tư - 17/01/2018  
Thứ sáu - 12/01/2018  

Tập 299

10.3%(Part1) - 13.1%(Part2)  
Thứ tư - 10/01/2018  
Thứ sáu - 05/01/2018  

Tập 298

   Bình luận chém gió

QC
Sử dụng trình duyệt GOOGLE CHROME hoặc FIREFOX để xem tốt nhất! [x]