Bị Giật Thì Tắt QC Tắt Quảng Cáo Sau 15 Giây Báo lỗi Tắt
Server VIP:
Server VIP 3:

[Vietsub] Law of the Jungle Tập 125

(Reunion Island Phần 9 - END)

Phụ đề Việt ngữ được thực hiện bởi GOD Subbing Team
Translator: MD Nguyen - Editor + Encoder: HPV
Lịch chiếu bên Hàn Quốc: Chủ nhật hàng tuần
3.8 1325 5 0
(3.8 sao, 1325 lượt đánh giá)

Danh sách khách mời & Series

Namibia
•    Tiêu đề: Kim Byung-man's Law of the Jungle
•    Chủ đề: Survival and Coexistence
•    Vị trí: Namibia, Africa
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Ricky Kim, Hwang Kwang-hee (ZE:A), Ryu Dam
•    EP: 1 – 6
Papua
•    Tiêu đề: Kim Byung-man's Law of the Jungle
•    Chủ đề: Jungle Road
•    Vị trí: Papua, Indonesia, Southeast Asia
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Ricky Kim, Hwang Kwang-hee (ZE:A), Noh Woo-jin, Kim Kwang-kyu, Tae-mi
•    EP: 7 – 11
Vanuatu
•    Tiêu đề: Good Sunday - Kim Byung-man's Law of the Jungle in Vanuatu
•    Chủ đề: Tribal Evolution
•    Vị trí: Vanuatu, Oceania
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ricky Kim, Hwang Kwang-hee (ZE:A), Choo Sung-hoon, Park Si-eun
•    EP: 13 – 22
Siberia
•    Tiêu đề: Good Sunday - Kim Byung-man's Law of the Jungle in Siberia
•    Chủ đề: Road to the End of the Earth
•    Vị trí: Siberia, Russia, North Asia
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ricky Kim, Hwang Kwang-hee (ZE:A), Lee Tae-gon
•    EP: 23 – 28
Madagascar
•    Tiêu đề: Good Sunday - Kim Byung-man's Law of the Jungle in Madagascar
•    Chủ đề: Exploring Lost Treasure
•    Vị trí: Madagascar, Africa
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ricky Kim, Ryu Dam, Park Jung-chul, Jeon Hye-bin, Jeong Jin-woon (2AM)
•    EP: 29 – 40
Amazon & Galapagos
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Amazon/Galapagos
•    Vị trí: Amazon rainforest & Galápagos Islands, Ecuador, South America
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Choo Sung-hoon, Park Jung-chul, Park Sol-mi, Mir (MBLAQ)
•    EP: 41 – 50
New Zealand
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in New Zealand
•    Chủ đề: Return to First Intentions
•    Vị trí: New Zealand, Oceania
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ricky Kim, Park Jung-chul, Jung Suk-won, Park Bo-young, Lee Pil-mo
•    EP: 51 – 60
Himalayas
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Himalayas
•    Vị trí: Himalayas, Nepal, South Asia
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Park Jung-chul, Ahn Jung-hwan, Oh Ji-eun, Jung Joon, Kim Hye-seong
•    EP: 61 – 70
Caribbean & Maya Jungle
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Caribbean/Maya Jungle
•    Chủ đề: Perseverance
•    Vị trí: Caribbean & Belize, Central America
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ryu Dam, Kim Sung-soo, Cho Yeo-jeong, Oh Jong-hyuk, Lee Sung-yeol (INFINITE)
•    EP: 71 – 80
Savanna
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Savanna
•    Chủ đề: Self-Reliance
•    Vị trí: Tanzania, East Africa
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ryu Dam, Lee Kyu-han, Kim Won-jun, Han Eun-jung, Jung Tae-woo
•    EP: 81 – 89
Micronesia
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Micronesia
•    Vị trí: Micronesia, Oceania
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Park Jung-chul, Oh Jong-hyuk, Im Won-hee, Ye Ji-won, Si-wan (ZE:A), Chanyeol (EXO)
•    EP: 90 – 99
Borneo
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Borneo: the Hunger Game
•    Chủ đề: Homo Ludens
•    Vị trí: Dinawan Island, Sabah Malaysia, Borneo, Southeast Asia
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Im Won-hee, Bong Tae-gyu, Hwang Hyun-hee, Lee Young-ah, Seo Ha-jun, Onew (Shinee), Dong-jun (ZE:A)[12]
•    Khách mời đặc biệt Tập 100: Hwang Kwang-hee (ZE:A), Choo Sung-hoon, Jeon Hye-bin, Oh Jong-hyuk

•    EP: 100 – 107
Brazil
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Brazil
•    Chủ đề: Blind Quest
•    Vị trí: Brazil, South America
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Oh Jong-hyuk, Ye Ji-won, Bong Tae-gyu, Lee Min-woo (Shinhwa), Bae Sung-jae, Onew (Shinee), Kangin (Super Junior), Hyuk (VIXX)
•    EP: 108 – 116
Indian Ocean
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Indian Ocean
•    Vị trí: Indian Ocean, Reunion Island
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Kim Seung-soo, Park Hwi-soon, Kang Ji-sub, Uee (After School), Niel (Teen Top), James (Royal Pirates)
•    EP: 117 – 125
Solomon Islands
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Solomon Islands
•    Chủ đề: Solomon's Decision
•    Vị trí: Solomon Islands, Oceania
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Park Jung-chul, Jung Doo-hong, Kim Gyu-ri, Kim Tae-woo, Lee Jae-yoon, Dana (The Grace), Kwon Oh-joong, Tao, Kikwang (Beast)
•    Khách mời đặc biệt: Yoon Do-hyun
•    EP: 126 – 136
Costa Rica
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Costa Rica
•    Chủ đề: Eco Survival
•    Vị trí: Costa Rica
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Park Jung-chul, Im Chang-jung, Jung Man-sik, Lee Tae-im, Lee Changmin, Seo Ji-seok, Jang Dong-woo (INFINITE)
•    EP: 137 – 145
Palau
•    Tiêu đề: Law of the Jungle with Friends
•    Vị trí: Palau
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Yoon Se-ah, Son Ho-jun, Baro, Sam Okyere, Sam Hammington, Yook Joong-wan (Rose Motel), Jo Dong-hyuk
•    EP: 146 – 153
Indochina (Việt Nam)
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Indochina
•    Chủ đề: Law of the Jungle Family Outing!
•    Vị trí: Indochina peninsula
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Son Ho-jun, Raymon Kim, Kim Jong-min, Lim Ji-yeon, Park Hyung-sik, Seo In-guk, Jang Su-won, Lee Sung-jae
•    EP: 154 – 162
Yap Islands
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Yap
•    Chủ đề: War of Stones
•    Vị trí: Yap Islands
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Park Han-byul, Kangnam, Ryu Seung-soo, Lee Jung-jin, Bae Soo-bin, Yoon Sang-hyun, Lee Yi-kyung, Eun Ji-won, Jeong Jinwoon, Dasom (Sistar)
•    EP: 163 – 170
Hidden Kingdom Special in Brunei
•    Tiêu đề: Law of the Jungle: Hidden Kingdom Special
•    Vị trí: Brunei
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Jeong Jun-ha, Shim Hyung-tak, Do Sang-woo, Jeong Jinwoon, Sam Hammington, Nam Gyu-ri, Jun Hyoseong (Secret), Lee Tae-gon, Ryu Dam, Seo Hyo-rim, HaHa, Park Chanyeol (EXO), Choi Mino (Freestyle)
•    EP: 171 – 174 First half of Hidden Kingdom Special
•    EP: 175 – 177 Second Half of Hidden Kingdom Special
Nicaragua
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Nicaragua
•    Chủ đề: Triathlon Survival
•    Vị trí: Nicaragua & Caribbean
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Hani (EXID), Jackson Wang (Got7), Bang Minah (Girl's Day), N (VIXX), Kim Tae-woo, Hyun Joo-yup, Dong Hyun Kim, Choi Woo-shik, Jo Han-sun, Go Joo-won, Kim Ki-bang, Lee Mi-do (ko), Kim Hee-jung, Yoo Seung-ok 
•    EP: 178 – 180 Triathlon Survival
•    EP: 181 – 184 Find Big 3
•    EP: 184 – 185 Send Me (Law of the Jungle 4th year anniversary special, recording in the Caribbean)
Samoa
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Samoa
•    Chủ đề: Find the Treasures
•    Vị trí: Samoa
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Lee Won-jong, Park Joon-Hyung, Jo Dong-hyuk, Sam Hammington, Kang Kyun-Sung, Hwang Chi-yeul, Lee Sang-yeob, Wang Ji-hye, Gong Hyun-joo, Jung Joon-Young, Yoon Doo-Joon (BEAST), Yong Jun-hyung (BEAST), Hae-ryung(BESTie)
•    EP: 186 – 194
Panama
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Panama
•    Chủ đề: Surviving in Unknown (1st Half), Searching for Gold (2nd Half)
•    Vị trí: Panama
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Hwanhee (Fly to the Sky), Lee Jang-woo, Son Eun-seo, Hong Jong-hyun, Oh Ji Ho, Hwang Woo-seul-hye, Park Yu-hwan, Ahn Se-ha, Bora (Sistar), Sungyeol (Infinite), Lee Jong-won
•    EP: 195 – 202
Tonga
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Tonga
•    Vị trí: Tonga
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Seo Kang-joon (5urprise), Kim Seol-hyun (AOA), Lee Sung-jong (Infinite), Hong Yoon-hwa, Jota (Madtown), Sandeul (B1A4), Jeon Hye-bin, Hwang Chan-sung (2PM), Lee Hoon, Go Se-won
•    EP: 203 – 211
Papua New Guinea
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Papua New Guinea
•    Chủ đề: The Women Special (1st Half), Movie-Like Jungle Survival
•    Vị trí: Papua New Guinea
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Kangnam (M.I.B), Oh Ha-young (Apink), Sojin (Girl's Day), Choi Song-hyun, Choi Yoon-young, Kim Ji-min, Jang Hee-jin, Leeteuk (Super Junior), Kangin (Super Junior), Shownu (Monsta X), Lee Tae-gon, Jang Hyun-sung
•    EP: 212 – 219
New Caledonia
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in New Caledonia
•    Vị trí: New Caledonia
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Kwon Yuri (SNSD), Eunwoo (ASTRO), Kim Young-kwang, Yoon Park, Jeongyeon (TWICE), Heo Kyung-hwan, Hong Seok-cheon, David Lee McInnis, Joon Park
•    EP: 220 – 228
Mongolia
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Mongolia
•    Vị trí: Mongolia
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Lee Chun-hee, Kim Min-kyo, Park Se-young, Ye Ji-won, Eric Nam, Changsub (BTOB), Seo In-guk, Lee Seon-bin (ko), Kangnam (M.I.B), Ryu Seung-soo, Julien Kang
•    EP: 229 - 237
East Timor
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in East Timor
•    Vị trí: Đông Ti Mo
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Lee Sang-min, Yoon Min-soo, Hwang Chi-yeul, Yang Yo-seob (BEAST), Kwon Nara (Hello Venus), Jung Joon-young, Kim Hwan (ko), Oh Chang-seok, Yoo In-young, Kwon Oh-joong, Lee Moon-sik
•    EP: 238 - 246

Kota Manado
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Kota Manado
•    Vị trí: Manado, Sulawesi, Indonesia
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Sol Bi, Kim Min-seok, Gong Myung (5urprise), Sungyeol (INFINITE), Jin (BTS),Cheng Xiao (Cosmic Girls), Yoon Da-hoon, Sleepy (Untouchable), Kangnam (M.I.B), Kyungri (Nine Muses), Kang Tae-oh (5urprise), Yoon Jung-soo, Kim Young-chul
•    EP: 247 - 255

Sumatra
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in Sumatra
•    Vị trí: Sumatra, Indonesia
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Kangnam (M.I.B), Kim Se-jeong (I.O.I/Gugudan), Kwak Si-yang, BtoB (Sungjae, Peniel), Jo Bo-ah, Shin (Cross Gene), Lee Byung-kyu, KCM,Choi Jong-hoon (F.T. Island), Jo Se-ho, Ji Sang-ryeol
•    EP: 256 - 264

New Zealand
•    Tiêu đề: Law of the Jungle in New Zealand 2
•    Vị trí: New Zealand, Oceania
•    Thành Viên: Kim Byung-man, Lee Kyung Gyu, Soyou (Sistar), Jung Eun-ji (Apink), Uee
•    EP: 265 ~ chưa rõ

PHỤ ĐỀ VIỆT NGỮ THỰC HIỆN BỞI GOD SUBBING TEAM
Tiến độ: 2 tập/ tuần - Thứ 4 tập mới - thứ 7 tập cũ

Rating & Lịch Sub, Chủ đề & Khách mời
>
Rating
Lịch Vietsub
Lịch Phát Sóng

Tập phim

13.2% - 14.9%  
Thứ tư - 22/03/2017  
Thứ sáu - 17/03/2016  

Tập 256

13.1% - 14.1%  
Thứ tư - 08/03/2017  
Thứ sáu - 03/03/2016  

Tập 255

13.5% - 15.3%  
Thứ tư - 01/03/2017  
Thứ sáu - 24/02/2016  

Tập 254

13.9% - 15.6%  
Thứ tư - 22/02/2017  
Thứ sáu - 17/02/2016  

Tập 253

13.9% - 15.1%  
Thứ tư - 15/02/2017  
Thứ sáu - 10/02/2016  

Tập 252

14.5% - 16.4%  
Thứ tư - 08/02/2017  
Thứ sáu - 03/02/2016  

Tập 251

10.8% - 11.9%  
Thứ tư - 01/02/2017  
Thứ sáu - 27/01/2016  

Tập 250

14.8% - 16.6%  
Thứ tư - 25/01/2017  
Thứ sáu - 20/01/2016  

Tập 249

13.9% - 15.3%  
Thứ tư - 18/01/2017  
Thứ sáu - 13/01/2016  

Tập 248

14.6% - 16.4%  
Thứ tư - 11/01/2017  
Thứ sáu - 06/01/2016  

Tập 247

12.5% - 13.9%  
Thứ tư - 04/01/2017  
Thứ sáu - 30/12/2016  

Tập 246

12.9% - 14.4%  
Thứ tư - 28/12/2016  
Thứ sáu - 23/12/2016  

Tập 245

12.5% - 14.1%  
Thứ tư - 21/12/2016  
Thứ sáu - 16/12/2016  

Tập 244

10.8% - 11.3%  
Thứ tư - 14/12/2016  
Thứ sáu - 09/12/2016  

Tập 243

10.3% - 12.0%  
Thứ tư - 07/12/2016  
Thứ sáu - 02/12/2016  

Tập 242

12.3% - 13.4%  
Thứ tư - 30/11/2016  
Thứ sáu - 25/11/2016  

Tập 241

11.4% - 12.7%  
Thứ tư - 23/11/2016  
Thứ sáu - 18/11/2016  

Tập 240

11.2% - 12.7%  
Thứ tư - 16/11/2016  
Thứ sáu - 11/11/2016  

Tập 239

10.4% - 12.1%  
Thứ tư - 09/11/2016  
Thứ sáu - 04/11/2016  

Tập 238

11.8% - 13.5%  
Thứ tư - 02/11/2016  
Thứ sáu - 28/10/2016  

Tập 237

11.5% - 12.6%  
Thứ tư - 26/10/2016  
Thứ sáu - 21/10/2016  

Tập 236

11.6% - 12.9%  
Thứ tư - 19/10/2016  
Thứ sáu - 14/10/2016  

Tập 235

15.3% - 17.0%  
Thứ tư - 12/10/2016  
Thứ sáu - 07/10/2016  

Tập 234

14.3% - 15.9%  
Thứ tư - 05/10/2016  
Thứ sáu - 30/09/2016  

Tập 233

14.0% - 15.5%  
Thứ tư - 28/09/2016  
Thứ sáu - 23/09/2016  

Tập 232

10.7% - 11.8%  
Thứ tư - 21/09/2016  
Thứ sáu - 16/09/2016  

Tập 231

11.4% - 13.0%  
Thứ tư - 14/09/2016  
Thứ sáu - 09/09/2016  

Tập 230

12.3% - 13.3%  
Thứ tư - 07/09/2016  
Thứ sáu - 02/09/2016  

Tập 229

13.1% - 14.5%  
Thứ tư - 31/08/2016  
Thứ sáu - 26/08/2016  

Tập 228

9.5% - 10.1%  
Thứ tư - 21/08/2016  
Thứ sáu - 19/08/2016  

Tập 227

10.7% - 12.0%  
Thứ tư - 17/08/2016  
Thứ sáu - 12/08/2016  

Tập 226

10.7% - 11.7%  
Thứ tư - 10/08/2016  
Thứ sáu - 05/08/2016  

Tập 225

12.5% - 14.6%  
Thứ tư - 03/08/2016  
Thứ sáu - 29/07/2016  

Tập 224

11.8% - 13.0%  
Thứ tư - 27/07/2016  
Thứ sáu - 22/07/2016  

Tập 223

11.6% - 13.1%  
Thứ tư - 20/07/2016  
Thứ sáu - 15/07/2016  

Tập 222

12.2% - 13.6%  
Thứ tư - 13/07/2016  
Thứ sáu - 08/07/2016  

Tập 221

12.2% - 14.4%  
Thứ tư - 06/07/2016  
Thứ sáu - 01/07/2016  

Tập 220

13.7% - 15.8%  
Thứ tư - 29/06/2016  
Thứ sáu - 24/06/2016  

Tập 219

12.1% - 13.4%  
Thứ tư - 22/06/2016  
Thứ sáu - 17/06/2016  

Tập 218

13.3% - 15.1%  
Thứ tư - 15/06/2016  
Thứ sáu - 10/06/2016  

Tập 217

12.8% - 14.8%  
Thứ tư - 08/06/2016  
Thứ sáu - 03/06/2016  

Tập 216

11.9% - 13.5%  
Thứ tư - 01/06/2016  
Thứ sáu - 27/05/2016  

Tập 215

12.5% - 14.3%  
Thứ tư - 25/05/2016  
Thứ sáu - 20/05/2016  

Tập 214

11.7% - 13.1%  
Đã có sub  
Thứ sáu - 13/05/2016  

Tập 213

12.8% - 14.3%  
Đã có sub  
Thứ sáu - 06/05/2016  

Tập 212

13.4% - 15.8%  
Đã có sub  
Thứ sáu - 29/04/2016  

Tập 211

11.9% - 13.9%  
Đã có sub  
Thứ sáu - 22/04/2016  

Tập 210

12.8% - 14.5%  
Đã có sub  
Thứ sáu - 15/04/2016  

Tập 209

13.7% - 15.0%  
Đã có sub  
Thứ sáu - 08/04/2016  

Tập 208

13.6% - 15.1%  
Thứ bảy - 23/04/2016  
Thứ sáu - 01/04/2016  

Tập 207

13% - 14.2%  
Thứ tư - 20/04/2016  
Thứ sáu - 25/03/2016  

Tập 206

14.7% - 17.3%  
Thứ bảy - 16/04/2016  
Thứ sáu - 18/03/2016  

Tập 205

14.9% - 16.8%  
Thứ tư - 13/04/2016  
Thứ sáu - 11/03/2016  

Tập 204

13.5% - 14.9%  
Thứ bảy - 09/04/2016  
Thứ sáu - 04/03/2016  

Tập 203

11.6% - 12.8%  
Thứ tư - 06/04/2016  
Thứ sáu - 26/02/2016  

Tập 202

   Bình luận chém gió

  Tags

Law of the Jungle tap 125 , Law of the Jungle ep 125 vietsub , Law of the Jungle 125 vietsub , vietsub Law of the Jungle ep 125, Law of the Jungle ep 125 , Law of the Jungle 125 , Law of the Jungle vietsub ep 125 , Law of the Jungle tap 125 vietsub , Law of the Jungle vietsub 125 , xem Law of the Jungle tap 125 , vietsub Law of the Jungle 125 , download Law of the Jungle ep 125
Xem phim Law of the Jungle Vietsub Tập 1 - Law of the Jungle trọn bộ , phim Law of the Jungle Tập 1 - Law of the Jungle tap 1 , tap 2 , tap 3 , tap 4 , tap 5 , tap 6 , tap 7 , tap 8 , tap 9 , tap 10 , tap 11 , tap 12 , tap 13 , tap 14 , tap 15 , tap 16 , tap 17 , tap 18 , tap 19 , tap 20 , tap 21 , tap 22 , tap 23 , tap 24 , tap 25 , tap 26 , tap 27 , tap 28 , tap 29 , tap 30 , tap 31 , tap 32 , tap 33 , tap 34 , tap 35 , tap 36 , tap 37 , tap 38 , tap 39 , tap 40 , tap 41 , tap 42 , tap 43 , tap 44 , tap 45 , tap 46 , tap 47 , tap 48 , tap 49 , tap 50 , tap 51 , tap 52 , tap 53 , tap 54 , tap 55 , tap 56 , tap 57 , tap 58 , tap 59 , tap 60 , tap 61 , tap 62 , tap 63 , tap 64 , tap 65 , tap 66 , tap 67 , tap 68 , tap 69 , tap 70 , tap 71 , tap 72 , tap 73 , tap 74 , tap 75 , tap 76 , tap 77 , tap 78 , tap 79 , tap 80 , tap 81 , tap 82 , tap 83 , tap 84 , tap 85 , tap 86 , tap 87 , tap 88 , tap 89 , tap 90 , tap 91 , tap 92 , tap 93 , tap 94 , tap 95 , tap 96 , tap 97 , tap 98 , tap 99 , tap 100 , tap 101 , tap 102 , tap 103 , tap 104 , tap 105 , tap 106 , tap 107 , tap 108 , tap 109 , tap 110 , tap 111 , tap 112 , tap 113 , tap 114 , tap 115 , tap 116 , tap 117 , tap 118 , tap 119 , tap 120 , tap 121 , tap 122 , tap 123 , tap 124 , tap 125 , tap 126 , tap 127 , tap 128 , tap 129 , tap 130 , tap 131 , tap 132 , tap 133 , tap 134 , tap 135 , tap 136 , tap 137 , tap 138 , tap 139 , tap 140 , tap 141 , tap 142 , tap 143 , tap 144 , tap 145 , tap 146 , tap 147 , tap 148 , tap 149 , tap 150 , tap 151 , tap 152 , tap 153 , tap 154 , tap 155 , tap 156 , tap 157 , tap 158 , tap 159 , tap 160 , tap 161 , tap 162 , tap 163 , tap 164 , tap 165 , tap 166 , tap 167 , tap 168 , tap 169 , tap 170 , tap 171 , tap 172 , tap 173 , tap 174 , tap 175 , tap 176 , tap 177 , tap 178 , tap 179 , tap 180 , tap 181 , tap 182 , tap 183 , tap 184 , tap 185 , tap 186 , tap 187 , tap 188 , tap 189 , tap 190 , tap 191 , tap 192 , tap 193 , tap 194 , tap 195 , tap 196 , tap 197 , tap 198 , tap 199 , tap 200 , tap 201 , tap 202 , tap 203 , tap 204 , tap 205 , tap 206 , tap 207 , tap 208 , tap 209 , tap 210 , tap 211 , tap 212 , tap 213 , tap 214 , tap 215 , tap 216 , tap 217 , tap 218 , tap 219 , tap 220 , tap 221 , tap 222 , tap 223 , tap 224 , tap 225 , tap 226 , tap 227 , tap 228 , tap 229 , tap 230 , tap 231 , tap 232 , tap 233 , tap 234 , tap 235 , tap 236 , tap 237 , tap 238 , tap 239 , tap 240 , tap 241 , tap 242 , tap 243 , tap 244 , tap 245 , tap 246 , tap 247 , tap 248 , tap 249 , tap 250 , tap 251 , tap 252 , tap 253 , tap 254 , tap 255 , tap 256 , tap 257 ,, , Law of the Jungle, ep 1 , ep 2 , ep 3 , ep 4 , ep 5 , ep 6 , ep 7 , ep 8 , ep 9 , ep 10 , ep 11 , ep 12 , ep 13 , ep 14 , ep 15 , ep 16 , ep 17 , ep 18 , ep 19 , ep 20 , ep 21 , ep 22 , ep 23 , ep 24 , ep 25 , ep 26 , ep 27 , ep 28 , ep 29 , ep 30 , ep 31 , ep 32 , ep 33 , ep 34 , ep 35 , ep 36 , ep 37 , ep 38 , ep 39 , ep 40 , ep 41 , ep 42 , ep 43 , ep 44 , ep 45 , ep 46 , ep 47 , ep 48 , ep 49 , ep 50 , ep 51 , ep 52 , ep 53 , ep 54 , ep 55 , ep 56 , ep 57 , ep 58 , ep 59 , ep 60 , ep 61 , ep 62 , ep 63 , ep 64 , ep 65 , ep 66 , ep 67 , ep 68 , ep 69 , ep 70 , ep 71 , ep 72 , ep 73 , ep 74 , ep 75 , ep 76 , ep 77 , ep 78 , ep 79 , ep 80 , ep 81 , ep 82 , ep 83 , ep 84 , ep 85 , ep 86 , ep 87 , ep 88 , ep 89 , ep 90 , ep 91 , ep 92 , ep 93 , ep 94 , ep 95 , ep 96 , ep 97 , ep 98 , ep 99 , ep 100 , ep 101 , ep 102 , ep 103 , ep 104 , ep 105 , ep 106 , ep 107 , ep 108 , ep 109 , ep 110 , ep 111 , ep 112 , ep 113 , ep 114 , ep 115 , ep 116 , ep 117 , ep 118 , ep 119 , ep 120 , ep 121 , ep 122 , ep 123 , ep 124 , ep 125 , ep 126 , ep 127 , ep 128 , ep 129 , ep 130 , ep 131 , ep 132 , ep 133 , ep 134 , ep 135 , ep 136 , ep 137 , ep 138 , ep 139 , ep 140 , ep 141 , ep 142 , ep 143 , ep 144 , ep 145 , ep 146 , ep 147 , ep 148 , ep 149 , ep 150 , ep 151 , ep 152 , ep 153 , ep 154 , ep 155 , ep 156 , ep 157 , ep 158 , ep 159 , ep 160 , ep 161 , ep 162 , ep 163 , ep 164 , ep 165 , ep 166 , ep 167 , ep 168 , ep 169 , ep 170 , ep 171 , ep 172 , ep 173 , ep 174 , ep 175 , ep 176 , ep 177 , ep 178 , ep 179 , ep 180 , ep 181 , ep 182 , ep 183 , ep 184 , ep 185 , ep 186 , ep 187 , ep 188 , ep 189 , ep 190 , ep 191 , ep 192 , ep 193 , ep 194 , ep 195 , ep 196 , ep 197 , ep 198 , ep 199 , ep 200 , ep 201 , ep 202 , ep 203 , ep 204 , ep 205 , ep 206 , ep 207 , ep 208 , ep 209 , ep 210 , ep 211 , ep 212 , ep 213 , ep 214 , ep 215 , ep 216 , ep 217 , ep 218 , ep 219 , ep 220 , ep 221 , ep 222 , ep 223 , ep 224 , ep 225 , ep 226 , ep 227 , ep 228 , ep 229 , ep 230 , ep 231 , ep 232 , ep 233 , ep 234 , ep 235 , ep 236 , ep 237 , ep 238 , ep 239 , ep 240 , ep 241 , ep 242 , ep 243 , ep 244 , ep 245 , ep 246 , ep 247 , ep 248 , ep 249 , ep 250 , ep 251 , ep 252 , ep 253 , ep 254 , ep 255 , ep 256 , ep 257 ,